תומכים

Image Map

תומכי פסטיבל הפיוט 2015

אנו מודים לשותפינו על תמיכתם בפסטיבל

משרד התרבות והספורט

קרן ספרא

קרן ברכה

מיכאל מירילשווילי

ואדים אמינוב

עיריית ירושלים

קרן אבי חי

יד יצחק בן צבי

רשות השידור

המרכז לחקר המוסיקה היהודית- האוניברסיטה העברית

המכון הפולני

אתר הזמנה לפיוט

קהילת ציון

ממזרח שמש

כל ישראל חברים – פרוייקט החכם היומי

בית הלל

בית שמואל

מינהל קהילתי גינות העיר

קואליציית ירושלם

אלול

רשות הרבים

סנונית

הקצה

בזכותכם הפסטיבל ממשיך בתנופה